placeholder.png
%100 Yerli

Sermaye

placeholder.png
100+ Mega

Proje

placeholder.png
1000+ Mutlu

Müşteri

ETİK DEĞERLER

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Birikim Hırdavat
icon-maps.png
KAPSAYICILIK

Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.

icon-medal.png
DÜRÜSTLÜK

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.

icon-handshake.png
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

icon-box.png
GÜVEN

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

icon-executes.png
YENİLİKÇİ OLMAK

Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.

icon-thumb.png
BAĞLILIK

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılık.

icon-handshake.png
DAYANIŞMA

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.

icon-plan.png
SORUMLU YÖNETİM

Faaliyetlerin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil olmak üzere gerekliliklerini yerine getirmek.

icon-mockups.png
ŞEFFAFLIK

Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum sergilemek ve paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamak.