%100 Yerli

Sermaye

100+ Mega

Proje

1000+ Mutlu

Müşteri

ETİK DEĞERLER

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Birikim Hırdavat
KAPSAYICILIK

Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.

DÜRÜSTLÜK

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

GÜVEN

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

YENİLİKÇİ OLMAK

Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.

BAĞLILIK

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılık.

DAYANIŞMA

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.

SORUMLU YÖNETİM

Faaliyetlerin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil olmak üzere gerekliliklerini yerine getirmek.

ŞEFFAFLIK

Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum sergilemek ve paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamak.